2012 Toyota Prius V

2012 Toyota Prius V

Base Price: $26,400

0-60 mph: NA

MPG: 44 city / 40 hwy

Top Speed: NA

2012 Toyota Sienna

2012 Toyota Sienna

Base Price: $25,060

0-60 mph: NA

MPG: 19 city / 24 hwy

Top Speed: NA

2012 Toyota Tacoma

2012 Toyota Tacoma

Base Price: $16,875

0-60 mph: NA

MPG: 21 city / 25 hwy

Top Speed: NA

2012 Toyota Tundra

2012 Toyota Tundra

Base Price: $25,155

0-60 mph: NA

MPG: 16 city / 20 hwy

Max Towing: 4900 lbs

2012 Toyota FJ Cruiser

2012 Toyota FJ Cruiser

Base Price: $26,925

0-60 mph: NA

MPG: 17 city / 20 hwy

Max Towing: 5,000 lbs

2012 Toyota Yaris

2012 Toyota Yaris

Base Price: $14,115

0-60 mph: NA

MPG: 30 city / 38 hwy

Top Speed: NA

2012 Toyota Venza

2012 Toyota Venza

Base Price: $27,425

0-60 mph: NA

MPG: 21 city / 27 hwy

Top Speed: NA

2013 Toyota Land Cruiser

2013 Toyota Land Cruiser

Base Price: $68,920

0-60 mph: NA

MPG: 13 city / 18 hwy

Top Speed: NA

2012 Toyota Prius Hybrid

2012 Toyota Prius Hybrid

Base Price: $24,000

0-60 mph: NA

MPG: 51 city / 48 hwy

Top Speed: NA

2012 Toyota Prius C

2012 Toyota Prius C

Base Price: $18,950

0-60 mph: NA

MPG: 53 city / 46 hwy

Top Speed: NA

2013 Toyota GT 86

2013 Toyota GT 86

Base Price: £24,995

0-60 mph: 6.2 sec

MPG: NA

Top Speed: 137 mph

2012 Toyota Avensis

2012 Toyota Avensis

Base Price: £17,700

0-60 mph: 9.7 secs

MPG: 42 combined

Top Speed: 124 mph

2013 Toyota Aygo

2013 Toyota Aygo

Base Price: £ 9,855

0-60 mph: NA

MPG: 62 mpg comb

Top Speed: NA


->