2012 Volvo XC90

2012 Volvo XC90

Base Price: $39,500

0-60 mph: NA

MPG: 16 city / 23 hwy

Max Towing Capacity: 5000 lbs

2012 Volvo XC70

2012 Volvo XC70

Base Price: $33,450

0-60 mph: NA

MPG: 19 city / 25 hwy

Max Towing: 3300 lbs

2012 Volvo XC60

2012 Volvo XC60

Base Price: $34,200

0-60 mph: NA

MPG: 19 city / 25 hwy

Max Towing: 3300 lbs

2012 Volvo S80

2012 Volvo S80

Base Price: $38,950

0-60 mph: NA

MPG: 19 city / 28 hwy

Top Speed: NA

2012 Volvo C30

2012 Volvo C30

Base Price: $25,500

0-60 mph: NA

MPG: 21 city / 29 hwy

Top Speed: NA

2012 Volvo C70

2012 Volvo C70

Base Price: $40,990

0-60 mph: NA

MPG: 19 city / 28 hwy

Top Speed: NA

2013 Volvo S60

2013 Volvo S60

Base Price: $31,750

0-60 mph: NA

MPG: 21 city / 30 hwy

Top Speed: NA


->